نمایش دادن همه 5 نتیجه

دسته بندی محصولات
  فیلتر بر اساس رنگ
   • طوسیطوسی
   • -
   فیلتر بر اساس استاندارد
    • -
    فیلتر بر اساس قیمت

     (RT/SH 240 (RTB240

     ترمینال جریان بالا ۲۴۰ بدون کاور

     ترمینال های جریان بالا شرکت رعد ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 70 میلی متر با جریان نامی 192 آمپر

     (RT/SH 150 (RTB150

     ترمینال جریان بالا ۱۵۰ بدون کاور

     ترمینال های جریان بالا شرکت رعد ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 70 میلی متر با جریان نامی 192 آمپر

     (RT/SH 95-120 (RTB95-120

     ترمینال جریان بالا ۹۵ بدون کاور

     ترمینال های جریان بالا شرکت رعد ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 70 میلی متر با جریان نامی 192 آمپر

     (RT/SH 70(RTB 70

     ترمینال جریان بالا ۷۰ بدون کاور

     ترمینال های جریان بالا شرکت رعد ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 70 میلی متر با جریان نامی 192 آمپر

     High Current Terminal Blocks RTB Series

     کاور ترمینال جریان بالا

     ترمینال های جریان بالا شرکت رعد ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 150 میلی متر با جریان نامی309 آمپر