ترمینال پیچی سایز 2.5

(RT/SU2.5 (RTP2.5

(RT/SU2.5 (RTP2.5

ترمینال ریلی پیچی یک طبقه شرکت رعد،سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 2.5 میلی مترمربع و جریان نامی 24 آمپر

Clear
Shopping cart

Sign in

No account yet?

ما از کوکی ها برای بهبود کارکردن شما با سایت استفاده می کنیم. با استفاده از این سایت شما استفاده ما از کوکی ها را پذیرفته اید.
Shop
My account
Home