دوست و همکار گرامی

چنانچه مایل به دریافت نمایندگی فروش محصولات رعد هستید لطفا فرم زیر را تکمیل نموده و درخواست خود را ارسال نمایید . در اسرع وقت کارشناسان ما جهت مصاحبه با شما تماس گرفته و درخواست شما مورد ارزیابی قرار می گیرد.

شرایط و ضوابط
1-  تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی برای شرکت شرکت رعد ایجاد نمی کند.
2-  در صورت تائید اولیه با متقاضی جهت مصاحبه تماس حاصل خواهد شد.
3-  چنانچه در هر مرحله از پذیرش مغایرتی با اطلاعات اظهاری ، مشخص گردد، پذیرش متقاضی ابطال می گردد.