نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

(RT/SH 150 (RTB150

ترمینال جریان بالا 150 بدون کاور

ترمینال های جریان بالا شرکت رعد ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 70 میلی متر با جریان نامی 192 آمپر

(RT/SH 240 (RTB240

ترمینال جریان بالا 240 بدون کاور

ترمینال های جریان بالا شرکت رعد ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 70 میلی متر با جریان نامی 192 آمپر

(RT/SH 70(RTB 70

ترمینال جریان بالا 70 بدون کاور

ترمینال های جریان بالا شرکت رعد ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 70 میلی متر با جریان نامی 192 آمپر

(RT/SH 95-120 (RTB95-120

ترمینال جریان بالا 95 بدون کاور

ترمینال های جریان بالا شرکت رعد ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 70 میلی متر با جریان نامی 192 آمپر

High Current Terminal Blocks RTB Series

کاور ترمینال جریان بالا

ترمینال های جریان بالا شرکت رعد ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 150 میلی متر با جریان نامی309 آمپر