نمایش دادن همه 2 نتیجه

دسته بندی محصولات
  فیلتر بر اساس قیمت

   P-RTP4,6,10

   پارتیشن ترمینال پیچی سایز ۴,۶,۱۰

   به منظور رعایت فواصل هوایی و خزشی و با توجه به ولتاژ کاری، جدا کننده ها مابین ترمینالهایی که جمپر شده اند قرار می گیرند .

   P-RTP2.5

   پارتیشن ترمینال پیچی سایز ۲٫۵

   به منظور رعایت فواصل هوایی و خزشی و با توجه به ولتاژ کاری، جدا کننده ها مابین ترمینالهایی که جمپر شده اند قرار می گیرند .