نمایش 1–20 از 24 نتیجه

دسته بندی محصولات
  فیلتر بر اساس رنگ
   • طوسیطوسی
   • مشکیمشکی
   فیلتر بر اساس قیمت

    EB/32

    بست انتهایی EB/32

    بست انتهایی رعد تولید شده مطابق با استاندارد های بین المللی

    CC 2.5

    جمپر ثابت ترمینال پیچی سایز ۲٫۵

    هادی الکتریکی جمپر های ثابت شرکت تولیدی رعد که به منظور برقراری اتصال ما بین ترمینال های مختلف و با سطح ولتاژی یکسان مورد استفاده قرار میگیرد از جنس مس می باشد.

    TS3/6/2.3

    تست سوکت ۳/۶/۲٫۳

    تست سوکت رعد تولید شده از جنس برنج می باشد و در قسمت میانی هادی الکتریکی ترمینال محکم می گردد.

    L

    لینک متحرک ترمینال قطع شونده

    اطمینان در اتصال با بکارگیری مس در قسمت های فلزی جمپر ترمینال های بدون پیچ حاصل میشود.

    BC 4

    جمپر از کنار ترمینال پیچی سایز ۴

    این جمپر ها که از دو قسمت پلاستیکی و هادی الکتریکی تشکیل شده است قابلیت تسریع و تسهیل در برقراری اتصال ما بین ترمینال های با سطح ولتاژی یکسان بدون نیاز به پیچ و یا آماده سازی خاصی را فراهم می نماید.

    BS 2.5

    جمپر از بالا ترمینال فشاری سایز ۲٫۵

    اطمینان در اتصال با بکارگیری مس در قسمت های فلزی جمپر ترمینال های بدون پیچ حاصل میشود.

    SP16-35

    پارتیشن کوتاه سایز ۱۶-۳۵

      به منظور استفاده بهینه از فضای مابین ترمینالهای جمپر شده از جدا کننده های کوچک استفاده می شود.

    SP-D4

    پارتیشن کوتاه ترمینال دو طبقه پیچی سایز ۴

      به منظور استفاده بهینه از فضای مابین ترمینال های جمپر شده از جدا کننده های کوچک استفاده می شود.

    SP-2.5-10

    پارتیشن کوتاه سایز ۲٫۵-۱۰

      به منظور استفاده بهینه از فضای مابین ترمینالهای جمپر شده از جدا کننده های کوچک استفاده می شود.

    GP

    پارتیشن عمومی

    این نوع از جدا کننده برای ترمینالهای سری RTP16-50 مورد استفاده قرار  می گیرد.

    P-DRTP4

    پارتیشن ترمینال دو طبقه پیچی سایز ۴

    به منظور رعایت فواصل هوایی و خزشی و با توجه به ولتاژ کاری، جدا کننده ها مابین ترمینالهایی که جمپر شده اند قرار می گیرند .

    P-RTP4,6,10

    پارتیشن ترمینال پیچی سایز ۴,۶,۱۰

    به منظور رعایت فواصل هوایی و خزشی و با توجه به ولتاژ کاری، جدا کننده ها مابین ترمینالهایی که جمپر شده اند قرار می گیرند .

    P-RTP2.5

    پارتیشن ترمینال پیچی سایز ۲٫۵

    به منظور رعایت فواصل هوایی و خزشی و با توجه به ولتاژ کاری، جدا کننده ها مابین ترمینالهایی که جمپر شده اند قرار می گیرند .

    EP-DRTP2.5/4

    درپوش انتهایی ترمینال دو طبقه پیچی سایز ۲٫۵

    در اغلب موارد آخرین ترمینال در یک ردیف که شامل سایزها و انواع مختلف ترمینال میباشد ، می بایست  توسط  یک درپوش انتهایی پوشانده  شود همچنین در یک ردیف ترمینال استفاده از درپوش های انتهایی توصیه می شود. ابعاد درپوش انتهایی کاملا منطبق با ابعاد ترمینال می باشد و این درپوش ها توسط بست های انتهایی محکم می شوند.

    EP3-DRTP4

    درپوش انتهایی ترمینال دو طبقه پیچی سایز ۴

    در اغلب موارد آخرین ترمینال در یک ردیف که شامل سایزها و انواع مختلف ترمینال میباشد ، می بایست  توسط  یک درپوش انتهایی پوشانده  شود همچنین در یک ردیف ترمینال استفاده از درپوش های انتهایی توصیه می شود. ابعاد درپوش انتهایی کاملا منطبق با ابعاد ترمینال می باشد و این درپوش ها توسط بست های انتهایی محکم می شوند.

    EP2-DRTP4

    درپوش انتهایی ترمینال دو طبقه پیچی سایز ۴

    در اغلب موارد آخرین ترمینال در یک ردیف که شامل سایزها و انواع مختلف ترمینال میباشد ، می بایست  توسط  یک درپوش انتهایی پوشانده  شود همچنین در یک ردیف ترمینال استفاده از درپوش های انتهایی توصیه می شود. ابعاد درپوش انتهایی کاملا منطبق با ابعاد ترمینال می باشد و این درپوش ها توسط بست های انتهایی محکم می شوند.

    EP1-DRTP4

    درپوش انتهایی ترمینال دو طبقه پیچی سایز ۴

    در اغلب موارد آخرین ترمینال در یک ردیف که شامل سایزها و انواع مختلف ترمینال میباشد ، می بایست  توسط  یک درپوش انتهایی پوشانده  شود همچنین در یک ردیف ترمینال استفاده از درپوش های انتهایی توصیه می شود. ابعاد درپوش انتهایی کاملا منطبق با ابعاد ترمینال می باشد و این درپوش ها توسط بست های انتهایی محکم می شوند.