نمایش یک نتیجه

دسته بندی محصولات

    TS3/6/2.3

    تست سوکت ۳/۶/۲٫۳

    تست سوکت رعد تولید شده از جنس برنج می باشد و در قسمت میانی هادی الکتریکی ترمینال محکم می گردد.