نمایش دادن همه 3 نتیجه

دسته بندی محصولات
  فیلتر بر اساس قیمت

   CC 2.5

   جمپر ثابت ترمینال پیچی سایز ۲٫۵

   هادی الکتریکی جمپر های ثابت شرکت تولیدی رعد که به منظور برقراری اتصال ما بین ترمینال های مختلف و با سطح ولتاژی یکسان مورد استفاده قرار میگیرد از جنس مس می باشد.

   BC 4

   جمپر از کنار ترمینال پیچی سایز ۴

   این جمپر ها که از دو قسمت پلاستیکی و هادی الکتریکی تشکیل شده است قابلیت تسریع و تسهیل در برقراری اتصال ما بین ترمینال های با سطح ولتاژی یکسان بدون نیاز به پیچ و یا آماده سازی خاصی را فراهم می نماید.

   BS 2.5

   جمپر از بالا ترمینال فشاری سایز ۲٫۵

   اطمینان در اتصال با بکارگیری مس در قسمت های فلزی جمپر ترمینال های بدون پیچ حاصل میشود.