نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

BS 2.5

جمپر از بالا ترمینال فشاری سایز 2.5

اطمینان در اتصال با بکارگیری مس در قسمت های فلزی جمپر ترمینال های بدون پیچ حاصل میشود.