نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

(RT/SU10-SO(RETN10

ترمینال پیچی سری ارت سایز 10

ترمینال ریلی پیچی ارت ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 10میلی متر و ولتاژ لحظه ای 8 kv

(RT/SU2.5-SO(RETN2.5

ترمینال پیچی سری ارت سایز 2.5

ترمینال ریلی پیچی ارت ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 2.5میلی متر و ولتاژ لحظه ای 6 kv

(RT/SU4-SO(RETN4

ترمینال پیچی سری ارت سایز 4

ترمینال ریلی پیچی ارت ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 4میلی متر و ولتاژ لحظه ای 6 kv

(RT/SU6-SO(RETN6

ترمینال پیچی سری ارت سایز 6

ترمینال ریلی پیچی ارت ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 6میلی متر و ولتاژ لحظه ای 8 kv