نمایش دادن همه 2 نتیجه

دسته بندی محصولات
  فیلتر بر اساس قیمت

   SP-D4

   پارتیشن کوتاه ترمینال دو طبقه پیچی سایز ۴

     به منظور استفاده بهینه از فضای مابین ترمینال های جمپر شده از جدا کننده های کوچک استفاده می شود.

   P-DRTP4

   پارتیشن ترمینال دو طبقه پیچی سایز ۴

   به منظور رعایت فواصل هوایی و خزشی و با توجه به ولتاژ کاری، جدا کننده ها مابین ترمینالهایی که جمپر شده اند قرار می گیرند .