ترمینال های قطع شونده آزمون ،سیم گیری  پیچی و سطح مقطع 6 میلیمتر با جریان و ولتاژ متفاوت می باشد

نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

(RT/ST6-L(RTT6

ترمینال آزمون سایز 6

ترمینال های قطع شونده آزمون ،سیم گیری به صورت پیچی،سطح مقطع 6 میلیمتر با جریان41 آمپر و ولتاژ 400 ولت

(RT/ST6-SHT-L(RSTU6

ترمینال آزمون سایز 6

ترمینال های قطع شونده آزمون،سیم گیری به صورت پیچی ، سطح مقطع 6 میلیمتر با جریان نامی41 آمپر و ولتاژ 400 ولت

(RT/ST6(RST6

ترمینال قطع شونده آزمون سایز 6

ترمینال های قطع شونده آزمون،سیم گیری به صورت پیچی ، سطح مقطع 6 میلیمتر با جریان نامی41 آمپر و ولتاژ 400 ولت

(RT/ST6-SHT(RSTT6

ترمینال قطع شونده آزمون سایز 6

ترمینال های قطع شونده آزمون،سیم گیری به صورت پیچی ، سطح مقطع 6 میلیمتر با جریان نامی41 آمپر و ولتاژ 400 ولت

(RT/ST6-CMP(RSTN6

ترمینال قطع شونده آزمون سایز 6

ترمینال های قطع شونده آزمون،سیم گیری به صورت پیچی ، سطح مقطع 6 میلیمتر با جریان نامی41 آمپر و ولتاژ 400 ولت

RSTP6

ترمینال قطع شونده سایز 6

ترمینال های قطع شونده آزمون،سیم گیری به صورت پیچی ، سطح مقطع 6 میلیمتر با جریان نامی41 آمپر و ولتاژ 500 ولت