ترمینال جریان بالا شرکت رعد ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 70 میلی متر با جریان نامی 192 آمپر

نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

(RT/SH 150 (RTB150

ترمینال جریان بالا 150 بدون کاور

ترمینال های جریان بالا شرکت رعد ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 70 میلی متر با جریان نامی 192 آمپر

(RT/SH 240 (RTB240

ترمینال جریان بالا 240 بدون کاور

ترمینال های جریان بالا شرکت رعد ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 70 میلی متر با جریان نامی 192 آمپر

(RT/SH 70(RTB 70

ترمینال جریان بالا 70 بدون کاور

ترمینال های جریان بالا شرکت رعد ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 70 میلی متر با جریان نامی 192 آمپر

(RT/SH 95-120 (RTB95-120

ترمینال جریان بالا 95 بدون کاور

ترمینال های جریان بالا شرکت رعد ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 70 میلی متر با جریان نامی 192 آمپر