نمایش دادن همه 3 نتیجه

دسته بندی محصولات
  فیلتر بر اساس قیمت

   BS 6

   جمپر از بالا ترمینال فشاری سایز ۶

   اطمینان در اتصال با بکارگیری مس در قسمت های فلزی جمپر ترمینال های بدون پیچ حاصل میشود.

   BS 4

   جمپر از بالا ترمینال فشاری سایز ۴

   اطمینان در اتصال با بکارگیری مس در قسمت های فلزی جمپر ترمینال های بدون پیچ حاصل میشود.

   BS 2.5

   جمپر از بالا ترمینال فشاری سایز ۲٫۵

   اطمینان در اتصال با بکارگیری مس در قسمت های فلزی جمپر ترمینال های بدون پیچ حاصل میشود.