Electrical connection for technology components ...
Miniature Circuit Breaker

کلید مینیاتوری

دسته بندی محصولات
فیلتر بر اساس جریان و منحنی قطع
کلید مینیاتوری AC167
کلید مینیاتوری تیپ B81
کلید مینیاتوری تیپ C86
کلید مینیاتوری DC36
کلید مینیاتوری تیپ B18
کلید مینیاتوری تیپ C18
فیلتر بر اساس منحنی قطع
B99
C104
فیلتر بر اساس رنگ
24
19
19
13
43
17
15
9
18
16
فیلتر بر اساس قیمت
قیمت: 8505451150
فیلتر بر اساس استاندارد
EX8
KEMA25
TSE2
TSE1
VDE1

متعلقات ترمینال

BS 6

جمپر از بالا ترمینال فشاری سایز ۶

اطمینان در اتصال با بکارگیری مس در قسمت های فلزی جمپر ترمینال های بدون پیچ حاصل میشود.

BS 4

جمپر از بالا ترمینال فشاری سایز ۴

اطمینان در اتصال با بکارگیری مس در قسمت های فلزی جمپر ترمینال های بدون پیچ حاصل میشود.

JEB 6

جمپر از کنار ترمینال پیچی سایز ۶

این جمپر ها که از دو قسمت پلاستیکی و هادی الکتریکی تشکیل شده است قابلیت تسریع و تسهیل در برقراری اتصال ما بین ترمینال های با سطح ولتاژی یکسان بدون نیاز به پیچ و یا آماده سازی خاصی را فراهم می نماید.

BC D4

جمپر از کنار ترمینال پیچی دوطبقه سایز ۴

این جمپر ها که از دو قسمت پلاستیکی و هادی الکتریکی تشکیل شده است قابلیت تسریع و تسهیل در برقراری اتصال ما بین ترمینال های با سطح ولتاژی یکسان بدون نیاز به پیچ و یا آماده سازی خاصی را فراهم می نماید.

CC D4

جمپر ثابت ترمینال پیچی دوطبقه سایز ۴

هادی الکتریکی جمپر های ثابت شرکت تولیدی رعد که به منظور برقراری اتصال ما بین ترمینال های مختلف و با سطح ولتاژی یکسان مورد استفاده قرار میگیرد از جنس مس می باشد.

CC 150

جمپر ثابت ترمینال پیچی سایز ۱۵۰

هادی الکتریکی جمپر های ثابت شرکت تولیدی رعد که به منظور برقراری اتصال ما بین ترمینال های مختلف و با سطح ولتاژی یکسان مورد استفاده قرار میگیرد از جنس مس می باشد.

CC 95

جمپر ثابت ترمینال پیچی سایز ۹۵

هادی الکتریکی جمپر های ثابت شرکت تولیدی رعد که به منظور برقراری اتصال ما بین ترمینال های مختلف و با سطح ولتاژی یکسان مورد استفاده قرار میگیرد از جنس مس می باشد.

CC 70

جمپر ثابت ترمینال پیچی سایز ۷۰

هادی الکتریکی جمپر های ثابت شرکت تولیدی رعد که به منظور برقراری اتصال ما بین ترمینال های مختلف و با سطح ولتاژی یکسان مورد استفاده قرار میگیرد از جنس مس می باشد.

CC 50

جمپر ثابت ترمینال پیچی سایز ۵۰

هادی الکتریکی جمپر های ثابت شرکت تولیدی رعد که به منظور برقراری اتصال ما بین ترمینال های مختلف و با سطح ولتاژی یکسان مورد استفاده قرار میگیرد از جنس مس می باشد.

CC 35

جمپر ثابت ترمینال پیچی سایز ۳۵

هادی الکتریکی جمپر های ثابت شرکت تولیدی رعد که به منظور برقراری اتصال ما بین ترمینال های مختلف و با سطح ولتاژی یکسان مورد استفاده قرار میگیرد از جنس مس می باشد.

CC 25

جمپر ثابت ترمینال پیچی سایز ۲۵

هادی الکتریکی جمپر های ثابت شرکت تولیدی رعد که به منظور برقراری اتصال ما بین ترمینال های مختلف و با سطح ولتاژی یکسان مورد استفاده قرار میگیرد از جنس مس می باشد.

CC 16

جمپر ثابت ترمینال پیچی سایز ۱۶

هادی الکتریکی جمپر های ثابت شرکت تولیدی رعد که به منظور برقراری اتصال ما بین ترمینال های مختلف و با سطح ولتاژی یکسان مورد استفاده قرار میگیرد از جنس مس می باشد.

CC 10

جمپر ثابت ترمینال پیچی سایز ۱۰

هادی الکتریکی جمپر های ثابت شرکت تولیدی رعد که به منظور برقراری اتصال ما بین ترمینال های مختلف و با سطح ولتاژی یکسان مورد استفاده قرار میگیرد از جنس مس می باشد.

CC 6

جمپر ثابت ترمینال پیچی سایز ۶

هادی الکتریکی جمپر های ثابت شرکت تولیدی رعد که به منظور برقراری اتصال ما بین ترمینال های مختلف و با سطح ولتاژی یکسان مورد استفاده قرار میگیرد از جنس مس می باشد.

CC 4

جمپر ثابت ترمینال پیچی سایز ۴

هادی الکتریکی جمپر های ثابت شرکت تولیدی رعد که به منظور برقراری اتصال ما بین ترمینال های مختلف و با سطح ولتاژی یکسان مورد استفاده قرار میگیرد از جنس مس می باشد.

TS3.5/8/4

تست سوکت ۳.۵/۸/۴

این نوع از متعلقات آزمون که از جنس برنج می باشند در قسمت میانی هادی الکتریکی ترمینال محکم می گردند.

TS3/8/4

تست سوکت ۳/۸/۴

این نوع از متعلقات آزمون که از جنس برنج می باشند در قسمت میانی هادی الکتریکی ترمینال محکم می گردند.

 EP-RSTP6

درپوش انتهایی ترمینال سوییچی سایز ۶

در اغلب موارد آخرین ترمینال در یک ردیف که شامل سایزها و انواع مختلف ترمینال میباشد ، می بایست  توسط  یک درپوش انتهایی پوشانده  شود همچنین در یک ردیف ترمینال استفاده از درپوش های انتهایی توصیه می شود. ابعاد درپوش انتهایی کاملا منطبق با ابعاد ترمینال می باشد و این درپوش ها توسط بست های انتهایی محکم می شوند.
سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ما از کوکی ها برای بهبود کارکردن شما با سایت استفاده می کنیم. با استفاده از این سایت شما استفاده ما از کوکی ها را پذیرفته اید.
فروشگاه
حساب کاربری من
خانه