نمایش 1–12 از 49 نتیجه

نمایش 9 24 36

EB/32

بست انتهایی EB/32

بست انتهایی رعد تولید شده مطابق با استاندارد های بین المللی

P-RTP2.5

پارتیشن ترمینال پیچی سایز 2.5

به منظور رعایت فواصل هوایی و خزشی و با توجه به ولتاژ کاری، جدا کننده ها مابین ترمینالهایی که جمپر شده اند قرار می گیرند .

P-RTP4,6,10

پارتیشن ترمینال پیچی سایز 4,6,10

به منظور رعایت فواصل هوایی و خزشی و با توجه به ولتاژ کاری، جدا کننده ها مابین ترمینالهایی که جمپر شده اند قرار می گیرند .

P-DRTP4

پارتیشن ترمینال دو طبقه پیچی سایز 4

به منظور رعایت فواصل هوایی و خزشی و با توجه به ولتاژ کاری، جدا کننده ها مابین ترمینالهایی که جمپر شده اند قرار می گیرند .

GP

پارتیشن عمومی

این نوع از جدا کننده برای ترمینالهای سری RTP16-50 مورد استفاده قرار  می گیرد.

SP-D4

پارتیشن کوتاه ترمینال دو طبقه پیچی سایز 4

  به منظور استفاده بهینه از فضای مابین ترمینال های جمپر شده از جدا کننده های کوچک استفاده می شود.

SP16-35

پارتیشن کوتاه سایز 16-35

  به منظور استفاده بهینه از فضای مابین ترمینالهای جمپر شده از جدا کننده های کوچک استفاده می شود.

SP-2.5-10

پارتیشن کوتاه سایز 2.5-10

  به منظور استفاده بهینه از فضای مابین ترمینالهای جمپر شده از جدا کننده های کوچک استفاده می شود.

TS3.5/8/4

تست سوکت 3.5/8/4

این نوع از متعلقات آزمون که از جنس برنج می باشند در قسمت میانی هادی الکتریکی ترمینال محکم می گردند.