نمایش 1–12 از 191 نتیجه

نمایش 9 24 36

RB/MD-1PC0210KA

 

 

کلید مینیاتوری 1 پل 02 آمپر | 10 کیلوآمپر | DC | تیپ B

کلید مینیاتوری1 پل با جریان02 آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج DC و منحنی قطع B

RB/MD-1PC0410KA

 

 

کلید مینیاتوری 1 پل 04 آمپر | 10 کیلوآمپر | DC | تیپ B

کلید مینیاتوری1 پل با جریان04 آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج DC و منحنی قطع B

RB/MD-1PC0610KA

 

 

کلید مینیاتوری 1 پل 06 آمپر | 10 کیلوآمپر | DC | تیپ B

کلید مینیاتوری1 پل با جریان06 آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج DC و منحنی قطع B

RB/M-1P C1010kA

کلید مینیاتوری 1 پل 10 آمپر | 10 کیلوآمپر | AC | تیپ C

کلید مینیاتوری1 پل با جریان10آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع C

RB/M-1P B10A-6kA

کلید مینیاتوری 1 پل 10 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ B

کلید مینیاتوری 1 پل با جریان 10 آمپر و جریان قطع 6 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع B

RB/M-1P C1006kA

کلید مینیاتوری 1 پل 10 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ C

کلید مینیاتوری1 پل با جریان10آمپر و جریان قطع 6 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع C

RB/M-1P C1610kA

کلید مینیاتوری 1 پل 16 آمپر | 10 کیلوآمپر | AC | تیپ C

کلید مینیاتوری1 پل با جریان16آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع C

RB/MD-1PC01610KA

 

 

کلید مینیاتوری 1 پل 16 آمپر | 10 کیلوآمپر | DC | تیپ B

کلید مینیاتوری1 پل با جریان16 آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج DC و منحنی قطع B

RB/MD-1PC1610KA

 

 

کلید مینیاتوری 1 پل 16 آمپر | 10 کیلوآمپر | DC | تیپ C

کلید مینیاتوری1 پل با جریان16 آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج DC و منحنی قطع C

RB/M-1P B16A-6kA

کلید مینیاتوری 1 پل 16 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ B

کلید مینیاتوری 1 پل با جریان 16 آمپر و جریان قطع 6 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع B

RB/M-1P C1606kA

کلید مینیاتوری 1 پل 16 آمپر | 6 کیلوآمپر | AC | تیپ C

کلید مینیاتوری1 پل با جریان16آمپر و جریان قطع 6 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع C

RB/M-1P C0210kA

کلید مینیاتوری 1 پل 2 آمپر | 10 کیلوآمپر | AC | تیپ C

کلید مینیاتوری1 پل با جریان2آمپر و جریان قطع 10 کیلوآمپر ، رنج AC و منحنی قطع C